انواع نمودار ها و کاربرد آن ها در آمار

>>مشخصات کلی

تعداد صفحه:۲۲

قالب : به صورت ورد (word)

حجم فایل:۴۰۷کیلوبایت

>>موراد لحاظ شده

فهرست:

-عنوان پروژه

-مقدمه

-انواع نمودار

-نمودارستونی

-هیستوگرام

-نمودار خطی

-نمودار دایره ای

-نمودار تصویری

-نمودار نقشه ای

-انواع نمودرا در پایه دوم

-بافت نگار

-در عکاسی

-نمودار دایره ای

-هرم جمعیت

-نمودار جعبه ای

-کاغذ تمام لگاریتم

-نتیجه‌گیری

خرید
778 بازدید