سوالات پر تکرار قالی بافی فنی و حرفه ای ادواری

مجموعه ای از  سوالات پر تکرار قالی بافی فنی و حرفه ای ادواری می باشد که مناسب امتحانات آزمون ادواری و فنی و حرفه ای می باشد.

مشخصات مجموعه:

نوع فایل: PDF

تعداد صفحات:103صفحه

 

خرید

wikido
12 فوریه 2017
596 بازدید