شبیه ترین نمونه سوالات آیین نامه اصلی و فنی

شبیه ترین نمونه سوالات آیین نامه راهنمایی و رانندگی اصلی و فنی

 

پکیج آزمون های راهنمایی و رانندگی شامل:

 

۳۰آزمون بوده که در هر آزمون ۳۰ سوال از آیین نامه راهنمایی و رانندگی اصلی و امداد و نجات

۲۷ صفحه نمونه سوالات بخش فنی راهنمایی و رانندگی

شامل ۳ جزوه  : ۱-تعویض دنده – ۲-چگونه مصرف سوخت خودرو خود را کاهش دهیم-۳-نگھداری صحیح از خودرو

۲ فایل هدیه از ما :متد های جدید تست زنی و تست زنی به روش مهندسی معکوس

شبیه ترین نمونه سوالات آیین نامه راهنمایی و رانندگی اصلی

و

شبیه ترین نمونه سوالات آیین نامه راهنمایی و رانندگی فنی

سوالات آزمون راهنمایی و رانندگی گواهینامه پایه ۳

پکیج آزمون های راهنمایی و رانندگی شامل:

۳۰آزمون بوده که در هر آزمون ۳۰ سوال از آیین نامه راهنمایی و رانندگی اصلی و امداد و نجات

۲۷ صفحه نمونه سوالات بخش فنی راهنمایی و رانندگی

شامل ۳ جزوه  : ۱-تعویض دنده – ۲-چگونه مصرف سوخت خودرو خود را کاهش دهیم-۳-نگھداری صحیح از خودرو

۲ فایل هدیه از ما :متد های جدید تست زنی و تست زنی به روش مهندسی معکوس

جدیدترین نمونه سوالات راهنمایی و رانندگی فنی و اصلی ۹۶

با خواندن این نمونه سوالات بدون هیچ نگرانی امتحان دهید

شبیه ترین نمونه سوالات آیین نامه راهنمایی و رانندگی اصلی

و
شبیه ترین نمونه سوالات آیین نامه راهنمایی و رانندگی فنی

سوالات آزمون راهنمایی و رانندگی گواهینامه پایه ۳

خرید

قیمت : ۴۹۰۰ تومان

 

686 بازدید