شبیه ترین نمونه سوالات آیین نامه اصلی و فنی

شبیه ترین نمونه سوالات آیین نامه راهنمایی و رانندگی اصلی و فنی

 

پکیج آزمون های راهنمایی و رانندگی شامل:

 

30آزمون بوده که در هر آزمون 30 سوال از آیین نامه راهنمایی و رانندگی اصلی و امداد و نجات

27 صفحه نمونه سوالات بخش فنی راهنمایی و رانندگی

شامل 3 جزوه  : 1-تعویض دنده – 2-چگونه مصرف سوخت خودرو خود را کاهش دهیم-3-نگھداری صحیح از خودرو

2 فایل هدیه از ما :متد های جدید تست زنی و تست زنی به روش مهندسی معکوس

شبیه ترین نمونه سوالات آیین نامه راهنمایی و رانندگی اصلی

و

شبیه ترین نمونه سوالات آیین نامه راهنمایی و رانندگی فنی

سوالات آزمون راهنمایی و رانندگی گواهینامه پایه 3

پکیج آزمون های راهنمایی و رانندگی شامل:

30آزمون بوده که در هر آزمون 30 سوال از آیین نامه راهنمایی و رانندگی اصلی و امداد و نجات

27 صفحه نمونه سوالات بخش فنی راهنمایی و رانندگی

شامل 3 جزوه  : 1-تعویض دنده – 2-چگونه مصرف سوخت خودرو خود را کاهش دهیم-3-نگھداری صحیح از خودرو

2 فایل هدیه از ما :متد های جدید تست زنی و تست زنی به روش مهندسی معکوس

جدیدترین نمونه سوالات راهنمایی و رانندگی فنی و اصلی 96

با خواندن این نمونه سوالات بدون هیچ نگرانی امتحان دهید

شبیه ترین نمونه سوالات آیین نامه راهنمایی و رانندگی اصلی

و
شبیه ترین نمونه سوالات آیین نامه راهنمایی و رانندگی فنی

سوالات آزمون راهنمایی و رانندگی گواهینامه پایه 3

خرید

قیمت : 4900 تومان

 

wikido
16 نوامبر 2017
557 بازدید