پایان نامه رشته مدیریت بازرگانی تاثیر بازاریابی بر وضعیت اقتصادی

>>مشخصات کلی پایان نامه

تعداد صفحات :۸۰

قالب پایان نامه: به صورت ورد(word)

 

>>موراد لحاظ شده

۱- بسم الله الرحمن الرحیم

۲-صفحه جلد+ جایگاه آرم دانشگاه

۳-صفحه صورتجلسه ارائه

۴-صفحه تقدیم

۵-صفحه تقدیر و تشکر

۶-چکیده + واژگان کلیدی

۷-فهرست

 

 مقدمه:

دردنیای امروزدگرگونی های بسیارزیاد همراه با گسترش رقابت درزمینه های متنوع،به ویزه در بازارها،مشاهده می شود.

استفاده ازبازاریابی که وازه نارسا درعین حال جا افتاده است برای همه ی شرکت ها وسازمان های که در صدد هستند بدون تسلیم دربرابرتغییر، حضوری آگاهانه دربازارداشته باشند ضرورت دارد.آنها باید تلاش کنند تا با بازارگرای، بازارشناسی، بازارگردی وبازاریابی سهم بازارمناسبی برای خود بدست آورند وباعرضه ی محصولی خوب با قیمتی مناسب، بگارگیری روش های مطلوب توزیع، استفاده ازتبلیغات آگاه کننده وجهت دهنده وبا خلاقیت،ابتکاروتطبیق منابع با نیازها وخواسته های مشتریان داخلی وخارجی،علاوه برافزایش سهم بازارومشتریان خود رانیزحفظ نمایند.

بازاریابی برای هرنوع حرکت آگاهانه وهدفمند دربازارامروزضرورت دارد. (روستا،۲،۱۳۸۹ )

بسیاری ازمردم بادید محدودی به بازاریابی می نگرند آنها می پندارند بازاریابی هنردست یابی به روش های زیرکانه برای فروش محصولات شرکت است.

تصورآنان درباره ی بازاریابی همان تبلیغات وفروش است اما بازاریابی واقعی آگاهی نسبت به آن چیزی است که باید تولید شود ونه فروش آن چیزی که تولید شده است. مؤسسات ازطریق شناخت نیازهای مصرف کننده وارئه ی راه حل های لازم برای برطرف کردن این نیازها رهبری بازاررا بد ست می آورند، واین امرفقط با نوآوری درکالا،کیفیت بهترکالا وارائه خدمات تحقق می یابد. درصورت عدم تحقق این شرایط میزان ومقدارتبلیغات یاهنرفروشندگی،کارا نخواهد بود. ( کاتلر،۲۵،۱۳۸۳ )

قیمت:۱۹۰۰۰تومان

برای دریافت فایل بر روی خرید در پائین همین صفحه  کلیک کنید.

فهرست

مقدمه ۲

بیان مسئله ۳

اهمیت و ضرورت تحقیق ۴

اهداف تحقیق ۵

فرضیه تحقیق ۹

قلمرو موضوعی تحقیق ۹

تعاریف عملیاتی ۱۱

فصل دوم

مقدمه ۱۴

مفهوم و اهمیت بازاریابی ۱۴

انواع بازاریابی ۱۵

اهمیت کیفیت محصول و ارائه خدمات به مشتریان۱۸

انواع تخفیف ها ۲۳

ماهیت و اهمیت ترفیعات تشویقات ۲۴

وضعیت اقتصادی ۳۱

فصل سوم

روش تحقیق ۴۳

جامعه آماری ۴۳

روش تجزیه و تحلیل اطلاعات ۴۴

فصل چهارم

مقدمه ۴۶

نتایج توصیفی ۴۶

فصل پنجم

 

خرید

.

.

قیمت:۱۹۰۰۰تومان

 

681 بازدید