بررسي مقايسه اي جو سازماني دانشكده هاي ادبيات وعلوم انساني


در حال بارگذاری
۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۶
word
300 کیلو بایت
80 صفحه
۱۴,۰۰۰ تومان
خرید

>>مشخصات کلی پایان نامه

تعداد صفحات :۸۰

قالب پایان نامه: به صورت ورد(word)

 

>>موراد لحاظ شده

۱- بسم الله الرحمن الرحیم

۲-صفحه جلد+ جایگاه آرم دانشگاه

۳-چکیده + واژگان کلیدی

۴-دارای پرسشنامه

۵-فهرست

 

این پایان نامه مناسب برای رشته های علوم تربیتی گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزشی

 

چكيده پايان نامه

اين تحقيق با عنوان ‹‹ بررسي مقايسه اي جو سازماني دانشكده هاي ادبيات وعلوم انساني  ›› به بررسي جوهاي حاكم بر دو دانشكده مذكور براساس انواع جوهاي پيشنهادي هالپين وكرافت مي پردازد كه عبارتند از: جو باز، خودگردان، كنترل شده، دوستانه، پدرانه وبسته وداراي ابعاد هشتگانه : روحيه، صميميت، بازدارندگي، عدم تعهد شغلي، نفوذ، مراعات، تأكيد برتوليد وفاصله گيري است.

دراين پژوهش هست سئوال براساس ابعاد هشتگانه جو پيشنهادي هالپين وكرافت مطرح گرديدكه درنهايت فرضيات ۱و۲و۳و۵ رد نمي شوند وفرضيات ۴و۶و۷و۸ رد مي شوند.

دراين سوألات به ترتيب مطرح شده بود:

سوأل ۱- آيا روحيه سازماني دردانشكده ادبيات نسبت به علوم بالاتر است؟

سوأل ۲- آيا صميميت سازماني دردانشكده ادبيات نسبت به علوم بالاتر است؟

سوأل ۳- آيا بازدارندگي سازماني دردانشكده ادبيات نسبت به علوم پايين تراست؟

سوأل ۴- آيا عدم تعهد شغلي دردانشكده ادبيات نسبت به علوم پايين تر است؟

سوأل ۵- آيا مراعات  دردانشكده ادبيات نسبت به علوم بالاتر است؟

سوأل ۶- آيا نفوذ دردانشكده ادبيات نسبت به علوم بالاتر است؟

سوأل ۷- آيا تأكيد برتوليد دردانشكده ادبيات نسبت به علوم پايين تر است؟

سوأل ۸- آيا فاصله گيري دردانشكده ادبيات نسبت به علوم پايين تر است؟

درنهايت محققين پس از بررسي داده هاي بدست آمده به اين نتيجه گيري مي رسند كه هيچ كدام از دو دانشكده بطور مطلق دريكي از انواع جوهاي پيشنهادي هالپين وكرافت قرار نمي گيرند اما محققين حدوداً مشخص مي سازند كه دانشكده ادبيات داراي جوي دوستانه ودانشكده علوم جوي مابين باز، دوستانه وپدرانه دارد.

خرید
قیمت:۱۴۰۰۰تومان

فهرست

فصل اول : كليات

– مقدمه

– بيان مسأله

– اهميت تحقيق

– فرضيه هاي پژوهش

– تعاريف عملياتي

فصل دوم: مروري برادبيات پيشينه تحقيق

– مقدمه

۱- بخش اول: ادبيات ومعاني نظري

– تعاريف جو سازماني

– انواع جو سازماني

۲- بخش دوم: پيشينه پژوهش

– پژوهش هاي خارجي

– پژوهش هاي داخلي

فصل سوم: روش اجراي تحقيق

–  نوع تحقيق

– جامعه آماري

– نمونه آماري

– نحوه جمع آوري داده ها وكسب اطلاعات

– ابزار اندازه گيري

– روايي وپاياني ابزار اندازه گيري

– روش نمره گذاري پرسشنامه يافته هاي مربوط به آن

فصل چهارم: تجزيه وتحليل داده ها

– مقدمه

– تجزيه وتحليل توصيفي

فصل پنجم: خلاصه ونتيجه گيري داده ها

– مقدمه

– خلاصه ونتيجه گيري

– پيشنهادها

– محدوديت ها

– منابع ومآخذ

 ضمائم: پرسشنامه توصيف جو سازماني

خرید
قیمت:۱۴۰۰۰تومان

 

  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.