بررسی تأثیر نگرش دینی ( مثبت و منفی ) بر تفکر انتقادی دانشجویان رشتۀ علوم تربیتی


در حال بارگذاری
۲۶ فروردین ۱۳۹۷
WORD
حجم کم
16صفحه
۵,۹۰۰ تومان
خرید

پژوهش و مقاله بررسی تأثیر نگرش دینی ( مثبت و منفی ) بر تفکر انتقادی دانشجویان رشتۀ علوم تربیتی

تهیه شده در ۱۶ صفحه

قابل ویرایش به صورت فایل Word

 

 

چکیدۀ تحقیق

عنوان تحقیق

بررسی تأثیر نگرش دینی ( مثبت و منفی ) بر تفکر انتقادی دانشجویان رشتۀ علوم تربیتی

چکیده :  هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تأثیر نگرش دینی ( مثبت و منفی ) بر تفکر انتقادی

دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند است.

فرضیات پژوهش عبارتند از : ۱) بین نگرش دینی مثبت و تفکر انتقادی رابطه وجود دارد

۲) بین نگرش دینی منفی و تفکر انتقادی رابطه وجود دارد.

همان طوری که ملاحظه می کنید جامعۀ آماری کلیۀ دانشجویان علوم تربیتی دانشگاه آزاد

اسلامی واحد دماوند است و نمونۀ آماری ۱۰۰ نفر است که از میان این جامعۀ آماری به

صورت تصادفی ساده انتخاب شده است . روش گردآوری اطلاعات در این پژوهش پرسشنامه

نگرش دینی و تفکر انتقادی خودساخته است که در اختیار گروه نمونه قرار گرفته و بعد از

پاسخ جمع آوری شده و اطلاعات مورد بررسی قرار گرفت . در تجزیه و تحلیل اطلاعات از دو روش توصیفی و استنباطی  استفاده شد و جداول و نمودارهای آماری ارائه شد.

نتایج این پژوهش به شرح ذیل است :

  • بین نگرش دینی و تفکر انتقادی رابطۀ معناداری وجود دارد.
  • بین نگرش دینی مثبت و تفکر انتقادی رابطۀ معناداری وجود دارد.
  • بین نگرش دینی منفی و تفکر انتقادی رابطۀ معناداری وجود دارد.

 

فهرست

چکیدۀ تحقیق

عنوان تحقیق

مقدمه

فصل اول

بیان مسأله :

اهداف پژوهش :

هدف کلی :

هدف جزئی

 فرضیات تحقیق :

متغیرهای پژوهش :

   تعاریف نظری متغیرها :

 نگرش دینی مثبت :

نگرش دینی منفی :

تفکر انتقادی :

 تعاریف عملی متغیرها :

روش تحقيق و روش گردآوري اطلاعات :

جامعه آماري:

نمونه آماري (حجم نمونه) و روش نمونه‌گيري:

تعيين حجم نمونه :

ابزارهاي گردآوري اطلاعات :

مقياس سنجش نگرش مذهبي دانشجويان

آزمون نگرش ديني

روايي و پايايي

شواهد اعتبار :

روش تجزيه و تحليل اطلاعات:

پيشنهاد به محقق آينده

منابع و مأخذ :

 

قیمت : ۵۹۰۰ تومان
خرید

 

  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.