دانلود تحقیق اصول برنامه ریزی درسی


در حال بارگذاری
۶ اردیبهشت ۱۳۹۷
WORD
حجم کم
31صفحه
218 بازدید
۵,۹۰۰ تومان
خرید

دانلود اصول برنامه ریزی درسی

مناسب برای دانشجویان رشته علوم تربیتی

تهیه شده توسط دانشجویان علوم تربیتی دانشگاه پیام نور

 

 

مقدمه
دنیای كنونی دنیای تصمیم گیری است. پاره‌ای تصمیم‌ها در سطح ملی انجام می‌گیرد كه با سیاست، بودجه، قراردادها، انرژی و مانند آن سرو كار دارد. بیشتر تصمیم‌ها به مردم مربوط می‌شود؛ یا به صورت انفرادی یا به صورت گروهی. اینها تصمیم‌هایی است كه به نحوی با اندازه‌گیری ، ارزشیابی و سنجش‌های روانی و تربیتی ارتباط پیدا می‌كند. معلم، مشاور، مدیر مدرسه و روان شناس به گونه مستمر با تصمیم‌گیری درباره مردم، یا كمك به آنها به منظور رسیدن به مرحله تصمیم‌گیری درباره زندگی خود سرو كار دارند.
گرچه ما از انواع مختلف ارزشیابی ها بحث می‌كنیم، این بدان معنا نیست كه فرایندهای مختلف ارزشیابی وجود دارند. صرف نظر از اینكه چه چیزی مورد ارزشیابی قرار می‌گیرد، فرایند اساسی ارزشیابی یكی است. در انواع مختلف ارزشیابی ها چیزی كه تغییر می‌كند موضوع مورد ارزشیابی، نحوة كار بست فرایند ارزشیابی و نوع تصمیماتی كه گرفته می‌شوند هستند. بسته به اینكه چه چیزی مورد ارزشیابی قرار بگیرد، اطلاعات مختلفی جمع آوری می‌شوند، ملاكهای مختلفی به كار می‌روند و تصمیمات مختلفی اتخاذ می‌گردند. اما فرایند اساسی ارزشیابی همیشه یكسان است و مفاهیم و اصول كلی اندازه گیری و ارزشیابی یكسانی به كار می‌روند (گی به نقل از سیف ، ۱۳۷۶) .
بنابه اظهارات گی (به نقل از سیف، ۱۳۷۶)، گفتگو درباره ارزشیابیهای مختلف به اعتبار موضوعهای مختلف ارزشیابی یا الگوهای مختلف ارزشیابی كاری نارواست. بسیاری كسان بر این باورند كه مثلاً ارزشیابی از برنامه یا پروژه آموزشی و ارزشیابی از آموزش (تدریس) فرایندهای كاملاً متفاوتی را شامل‌اند. زیادی تعداد و تنوع الگوهای ارزشیابی این فرض را تقویت كرده است. (برخلاف این فرض‌ها) همه نظامها و الگوهای ارزشیابی شامل اجزای اساسی یكسانی هستند؛ یعنی تعیین و تشخیص غایتها و هدفها؛ انتخاب و یا تولید ابزارهای اندازه گیری؛ توصیف و اجرای راهبردها برای كسب اطلاعات؛ و تحلیل و تفسیر نتایج. در نتیجه چه ما به ارزشیابی از یادگیری دانش آموزان و دانشجویان اقدام كنیم، چه ارزشیابی از یك دورة آموزشی ، چه ارزشیابی از یك پروژة علمی و نظایر اینها، اصول و مراحل اساسی كار هیچ تغییری نمی‌كنند. لذا نباید به این فكر كنیم كه كدام الگوی ارزشیابی را در كجا به كار بندیم، زیرا در آن صورت به تعداد چیزهای مورد ارزشیابی الگوی ارزشیابی خواهیم داشت.

 

قیمت : ۵۹۰۰ تومان
خرید

 

مقدمه. ۳

مفهوم ارزشیابی.. ۴

اهمیت و ضرورت ارزشیابی.. ۶

انواع ارزشیابی با توجه به زمان و هدف استفاده از آنها ۱۰

اشاره ۱۵

سنجش تکويني و معلم پژوهشگر. ۲۰

ارزشيابي و فرايند آموزش… ۲۱

سنجش و نقش معلم در آموزش… ۲۳

انواع ارزشیابی.. ۲۳

مفاهیم نزدیک به ارزشیابی.. ۲۴

امتحان چیست؟. ۲۴

اندازه‌گیری چیست؟. ۲۵

آزمون چیست و چه فرقی با اندازه‌گیری دارد؟. ۲۵

ارزشیابی چیست؟. ۲۶

چرا بسیاری از شاگردان از ارزشیابی می‌ترسند؟. ۲۶

اهداف ارزشیابی.. ۲۸

نتیجه گیری.. ۲۹

منابع و مآخذ. ۳۱

  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.