گزارش تخصصی آموزگار سوم ابتدایی علاقمند کردن دانش آموزان به درس ریاضی


در حال بارگذاری
۱۱ مرداد ۱۳۹۶
word
100 کیلوبایت
26
۵,۰۰۰ تومان
خرید

گزارش تخصصی آموزگار سوم ابتدایی

مقدمه ( بیان مساله و سابقه موضوع )

 

پیشرفتهای سریع و همه جانبه علوم و تکنولوژی و تحولات عظیم اقتصادی و گسترش بی سابقه ارتباطات دیگر دانش های بشری در قرن بیستم و به ویژه در نیمه دوم آن، مسائل جدیدی را مطرح ساخته است.

 

در واقع آشنایی جدی با علوم کاربردی- فنی و گاه نظری (محض) امروزی بدون داشتن درک صحیح از مباحث ریاضیات امری دشوار و در واقع محال است. دراین صورت چگونه میتوان از خلاقیتها و رشد و باروری استعدادهای دانش آموزان حمایتی همه جانبه داشت چرا که بارها در سطح مدارس دیده شده است که بعضی از دانش آموزان به ایده ها و مسائل جدیدی دست می یابند یا در زمینه یک مسئله علمی، نظری جدید دارند اما به این نظرات توجه خاصی نمیشود.هر معلمی که عهده دار تدریس ریاضی است یکی از ضروریات کار او واقف بودن به آسیبهای آموزشی ریاضی میباشد تا بتواند اهداف آموزشی و مفاهیم پیچیده ریاضی را روشنتر و ملموستر به دانش آموزان انتقال دهد و آنان را فعالتر وارد شبکه بازی با موجودات ریاضی نماید.معلم پس از تغییر محتوای آموزشی و درک موقعیت زمان و مکان و ویژگیهای یادگیرنده با اعتماد به نفس و اطمینان بیشتری در امر آموزشی میتواند بر چالشهای موجود فائق آید.

 

در این صورت یادگیرنده همضمن۵ پرورش خلاقیتهایش با آسودگی خیال و اطمینان خاطر به فراگیری میپردازد و اگر کار گروهی باشد در گروه، شرکت فعال خود را نشان خواهد داد پس رسالت خطیر متخصصان تدریس ریاضی در واقع شناخت یادگیرنده، چگونگی شکلدهی مفاهیم ریاضی، دوباره سازی مفاهیم ریاضی و سرانجام از بین بردن معضلات موجود است.

 

آموزش درست ریاضی را چه از نظر ایجاد تفکر ریاضی به منزله »تحول فرهنگی« و چه به لحاظ تفکر منطقی به منزله »تحول سیاسی و عدم وابستگی« و چه به لحاظ بهره وری مناسب به منزله »تحول اقتصادی« که نتایج آن در واقع تبدیل نیروی انسانی به سرمایه های انسانی »بهره وری بهینه« خود نیازمند دو عامل مهم آموزش و انگیزش در راستای اهداف بهینه اجتماعی میباشد البته آموزش به حد کافی به جامعه در زمنیه های مختلف داده شده اما چون ایجاد انگیزه وجود نداشته آموزش نتوانسته کاربرد داشته باشد.برای ایجاد انگیزش در زمینه ریاضیات نیاز به رقابت و رقابت پذیر دانش آموزان میباشد که این رقابت شکل ناسالم به خود گرفته و آموزش از مسیر درست خود منحرف شده در این راستا برای رسیدن به اهداف صحیح میتوان ابتدا فرهنگ سازی مناسب نمود تا جلوی اتلاف سرمایه های خانوادگی را گرفت و با دادن اطلاعات درست به دانش آموزان و خانواده ها و یک اطلاع رسانی درست و متحول شدن نظام آموزشی نه در حد یک حرف بلکه تحولی مبنایی و پایه ای به راهکارهای درستتر و معقولتری دست یابیم. اما سؤال مهمی که مطرح میباشد آن است که، چرا عده-ی کمی از دانش آموزان به درس ریاضی علاقه-مند می باشند؟ چرا نتایج ارزش-یابی درس ریاضی اغلب فراگیران رضایت بخش نمی باشد؟ چرا بعضی از دانش آموزان در زنگ ریاضی دچار اضطراب و نگرانی میشوند؟ چرا بعضی از آموزگاران در تدریس این درس موفقیّت چندانی ندارند؟ به راستی دلیل این ناکامی ها چیست و عوامل آن کدامند؟ برخی از پژوهشگران، هم چون عزیزخانی((۱۳۸۸ در اقدام پژوهی که با عنوان »چگونه توانستم با ایجاد محیطی شاد و فعال میزان یادگیری دانش آموزان کلاس سوم مدرسه شهیدین فاطمی را در درس ریاضی افزایش دهم؟ « انجام داده بود، با استفاده از روشهای گوناگون تحقیق ، به این نتیجه رسید که میتوان با ایجاد محیط شاد و افزایش نشاط در دانش آموزان، میزان علاقه مندی آنان را در درس ریاضی افزایش داد. بی-شک، مهم ترین عاملی که در موفقیت یا ناکامی برخی از معلمان در تدریس ریاضی ، نقش بسزایی دارد، مربوط به روش آنان در علاقه مند کردن دانش آموزان به درس یاد شده و چگونگی ایجاد انگیزه و ارائه مطالب درسی به آنان میباشد. بر این اساس، عنوان گزارش تخصصی حاضر این است: » علاقمند کردن دانش آموزان به درس ریاضی و جدول ضرب با راه حل های خلاقانه .«

خرید
قیمت:۵۰۰۰تومان

مقدمه ( بیان مساله و سابقه موضوع )

اهداف گزارش تخصصی :

هدف اصلی

اهداف جزئی :

بیان مسأله

ارزیابی از وضع موجود

جمع آوری اطلاعات راجع به مشکل

الف. شاخصهای کیفی وضع موجود

ب. شاخصهای کمّی وضع موجود

موانع موجود در بی علاقگی دانش آموزان به ریاضی

پیشینه مشکل در پژوهش ها

الف. مصاحبه به منظور کسب اطلاعات مفید-تر

ب. مشاهده

ج. پرسش نامه

د. مطالعه

ادبیات موضوع

الف: پیشینه نظری

ب. پیشینه ی عملی

راه حل های پیشنهادی

.۱  پرورش دقت و تقویت حافظه دیداری و شنیداری

۲    .اجرای بازی های تمرینی هدفدار

۳ . ایجاد شادی و نشاط در زنگ ریاضی

.۴   استفاده از طرح-های ابتکاری جهت پرورش خلاقیت دانش-آموزان در دروس ریاضی

انتخاب راه حلها

اعتبار بخشی به راه حلها

نام بازی : ” دسته کلید جادویی

اجزاء ساخت

ضرورت واهمیت طراحی بازی ذکر شده

مزایای استفاده از بازی جدول ضرب جادویی

روش بازی :

ارزیابی بعد از اجرای طرح (مقایسه با شاخص )

ب. شاخصهای کمّی وضع مطلوب

نتایج حاصل از انجام گزارش تخصصی حاضر

منابع و ماخذ

خرید
قیمت:۵۰۰۰تومان

  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.