پایان نامه آفات و بیماری های مرکبات رشته مدیریت تلفیقی آفات و بیماری های گیاهی


در حال بارگذاری
۲۱ تیر ۱۳۹۶
word
15 مگابایت
116
997 بازدید
۲۹,۰۰۰ تومان
خرید

 >>مشخصات کلی پایان نامه

 

تعداد صفحات :۱۱۶

قالب پایان نامه: به صورت ورد(word)

حجم فایل:۱۵مگابایت

 

>>موراد لحاظ شده

۱- بسم الله الرحمن الرحیم

۲-صفحه جلد+ جایگاه آرم دانشگاه

۳-صفحه صورتجلسه ارائه

۴-صفحه تقدیم

۵-صفحه تقدیر و تشکر

۶-فهرست

۷-چکیده + واژگان کلیدی

۸-مقدمه

 

 

چکیده

مرکبات یکی از مهم‌ترین میوه­ های نیمه‌گرمسیری هستند، که خاستگاه اصلی آن ایران، هند، چین، ژاپن و برخی از کشورهای آسیای جنوب شرقی می‌باشد. مرکبات مهم‌ترین سرده از تیره سدابیان هستند. از مهم‌ترین مرکبات می‌توان به پرتقال، نارنگی، لیمو ترش، لیمو شیرین، گریپ فروت، بطاوی، نارنج، ترنج، بکرایی، بالنگ و کام کوات اشاره کرد. کشور ایران مقام هفتم را در میان کشورهای تولید کننده مرکبات کسب کرده است، که در این میان استان مازندران بیشترین سهم در تولید مرکبات را دارا می‌باشد و پس از آن استان‌هایی نظیر فارس، کرمان و هرمزگان از دیگر تولیدکنندگان مهم مرکبات می‌باشند.

به طور کلی انواع مرکبات یعنی نباتان قبیله آرانتوئیده را به چند دسته تقسیم می کنند.

اول- دسته ستیروس ها که کلیه مرکبات موجود در ایران چه آنهایی که به مصرف تغذیه و یا صنعت می رسند و چه آنهایی که زینتی و یا تقریباً بی مصرف هستند جزو این دسته می باشند .

دوم- دسته ارموسیتروس : این دو دسته اخیر تمام وحشی و درختان کوچک داشته و در استرالیا فراوان هستند.

سوم- نوع پونسیروس: که تنها درخت این خانواده است. برگ های آن خزان کرده و به سرمای شدید یعنی ۲۰ درجه زیر صفر مقاومت می نمایند. این درخت نیز کوتاه قد و دارای میوه های کوچک بدطعم می باشد و از آن جزو به عنوان پایه استفاده دیگری نمی شود.

چهارم- دسته فورتونلا که گونه معروف به کومکوات یا کینکان جزء این دسته است. میوه کومکات خیلی کوچک( قدری- درشت تر از زیتون) می باشد و آنها را با پوست به شکل مربا به مصرف تغذیه می رسانند.

این پروژه در ۳ فصل تهیه شده که فصل اول در مورد معرفی مرکبات می باشد که توضیح مختصری از مهمترین گونه های اهلی سیتروس می پردازد و اسامی آفاتی که مرکبات را تهدید می کنند شامل : (پروانه مینوز مرکبات،پروانه برگ خوار مرکبات،عسلک مرکبات،سپردار قهوه ای مرکبات،سپردار زرد شرقی مرکبات،سپردار قرمز مرکبات،سپردار زرد مرکبات،سپردار سیاه مرکبات،سپردار بنفش مرکبات،سپردار واوی مرکبات،سپردار الفی مرکبات،شپشک استرالیایی،بالشک مرکبات،بالشک دراز اندام مرکبات،شپشک نرم تن قهوه ای،شپشک مرکبات،شپشک مومی مرکبات،شپشک آرد آلود ساحلی، شپشک آرد آلود جنوب،سپردار کاملیا،سوسک های گل خوار مرکبات،کنه قرمز مرکبات،کنه زنگ یا کنه نقره ئی مرکبات ) و اسامی بیماریهایی که مرکبات را تهدید می کنند شامل: (آنتراکنوز لیمو آب(لیمو عمانی)،کپک دوده ای مرکبات،گیاهچه میری مرکبات،انگومک مرکبات،کپک سبز مرکبات،کپک آبی مرکبات،شانکر باکتریایی مرکبات،بلاست مرکبات،ریزبرگی مرکبات،جاروک لیمو آب،تریستیزای مرکبات،بیماری پوسهء مرکبات،اگزوکورتیس مرکبات،نماتود ریشه و زوال مرکبات) هستند که در فصل ۲ به صورت مجزا در مورد تاریخچه و طرز خسارت-شکل شناسی-زیست شناسی-پراکنش در ایران و جهان و مبارزه آفات بحث شده و همچنین در فصل ۳ نیز به صورت مجزا در مورد تعریفی از بیماری-علائم و نشانه های هربیماری-عامل بیمارگرها-چرخه بیماری و اپیدمیولوژی-پراکنش در ایران و جهان و مبارزه با بیماریها بحث شده است.

 
خرید
قیمت:۲۹۰۰۰تومان

فهرست

 

چکیده ۱
مقدمه ۳
فصل اول
۱-۱-معرفی مرکبات مورد نظر ۶
۱-۲-اسامی آفات و بیماریهایی که مرکبات را تهدید می کنند ۱۵
۱-۲-۱-آفات ۱۵
۱-۲-۲-بیماریها ۱۶
فصل دوم
۲-۱-معرفی آفات خاصی که مدنظر داریم ۱۸
۲-۱-۱-پروانه مینوزمرکبات ۱۸
۲-۱-۱-۲-شکل شناسی ۱۹
۲-۱-۱-۳-زیست شناسی ۱۹
۲-۱-۱-۴-پراکنش آفت در ایران و جهان ۱۹
۲-۱-۱-۵-مبارزه ۲۰
۲-۱-۲-عسلک مرکبات ۲۰
۲-۱-۲-۱-تاریخچه ،درختان مورد حمله و طرز خسارت ۲۰
۲-۱-۲-۲-شکل شناسی ۲۰
۲-۱-۲-۳-زیست شناسی ۲۱
۲-۱-۲-۴-پراکنش آفت در ایران و جهان ۲۱
۲-۱-۲-۵-مبارزه ۲۱
۲-۱-۳-سپردار قهوه ای مرکبات  ۲۲
۲-۱-۳-۱-تاریخچه ،درختان مورد حمله و طرز خسارت ۲۲
۲-۱-۳-۲-شکل شناسی ۲۳
۲-۱-۳-۳-زیست شناسی ۲۳
۲-۱-۳-۴-پراکنش آفت در ایران و جهان ۲۴
۲-۱-۳-۵-مبارزه ۲۴
۲-۱-۴-سپردار زرد شرقی مرکبات ۲۶
۲-۱-۴-۱-تاریخچه، گیاهان مورد حمله و طرز خسارت ۲۶
۲-۱-۴-۲-شکل شناسی ۲۷
۲-۱-۴-۳-زیست شناسی ۲۷
۲-۱-۴-۴-پراکنش آفت در ایران و جهان ۲۷
۲-۱-۴-۵-مبارزه ۲۸
۲-۱-۵-سپردار قرمز مرکبات ۲۹
۲-۱-۵-۱-تاریخچه،گیاهان مورد حمله و طرز خسارت ۲۹
۲-۱-۵-۲-شکل شناسی ۲۹
۲-۱-۵-۳-زیست شناسی ۳۰
۲-۱-۵-۴-پراکنش آفت در ایران و چهان ۳۱
۲-۱-۵-۵-مبارزه ۳۱
۲-۱-۶-سپردار زرد مرکبات ۳۱
۲-۱-۶-۱-تاریخچه، گیاهان مورد حمله و طرز خسارت ۳۱
۲-۱-۶-۲-شکل شناسی ۳۲
۲-۱-۶-۳-زیست شناسی ۳۲
۲-۱-۶-۴-پراکنش آفت در ایران و جهان ۳۳
۲-۱-۶-۵-مبارزه ۳۳
۲-۱-۷-سپردار سیاه مرکبات  ۳۴     
۲-۱-۷-۱-تاریخچه،گیاهان مورد حمله و طرز خسارت ۳۴
۲-۱-۷-۲-شکل شناسی ۳۴
۲-۱-۷-۳-زیست شناسی ۳۵
۲-۱-۷-۴-پراکنش آفت در ایران و جهان ۳۵
۲-۱-۷-۵-مبارزه۳۶
۲-۱-۸-سپردار بنفش مرکبات ۳۶
۲-۱-۸-۱-تاریخچه، گیاهان مورد حمله و طرز خسارت ۳۶
۲-۱-۸-۲-شکل شناسی ۳۷
۲-۱-۸-۳-زیست شناسی ۳۷
۲-۱-۸-۴-پراکنش آفت در ایران و جهان ۳۸
۲-۱-۸-۵-مبارزه ۳۸
۲-۱-۹- سپردار واوی مرکبات ۳۸
۲-۱-۹-۱-تاریخچه، گیاهان مورد حمله و طرز خسارت ۳۸
۲-۱-۹-۲-شکل شناسی ۳۹
۲-۱-۹-۳-زیست شناسی ۴۰
۲-۱-۹-۴-پراکنش آفت در ایران و جهان ۴۰
۲-۱-۹-۵-مبارزه ۴۰
۲-۱-۱۰-سپردار الفی مرکبات ۴۱
۲-۱-۱۰-۱-تاریخچه،گیاهان مورد حمله و طرز خسارت ۴۱
۲-۱-۱۰-۲-شکل شناسی ۴۱
۲-۱-۱۰-۳-زیست شناسی ۴۲
۲-۱-۱۰-۴-پراکنش آفت در ایران و جهان ۴۲
۲-۱-۱۰-۵-مبارزه ۴۳
۲-۱-۱۱-شپشک استرالیایی ۴۳
۲-۱-۱۱-۱-تاریخچه،گیاهان مورد حمله و طرز خسارت ۴۳
۲-۱-۱۱-۲-شکل شناسی ۴۴
۲-۱-۱۱-۳-زیست شناسی ۴۵
۲-۱-۱۱-۴-پراکنش آفت در ایران و جهان ۴۵
۲-۱-۱۱-۵-مبارزه ۴۶
۲-۱-۱۲-بالشک مرکبات ۴۷
۲-۱-۱۲-۱-تاریخچه،گیاهان موردحمله و طرز خسارت ۴۷
۲-۱-۱۲-۲-شکل شناسی ۴۸
۲-۱-۱۲-۳-زیست شناسی ۴۸
۲-۱-۱۲-۴-پراکنش آفت در ایران و جهان ۴۸
۲-۱-۱۲-۵-مبارزه ۴۹
۲-۱-۱۳-بالشک دراز اندام مرکبات ۵۰
۲-۱-۱۳-۱-تاریخچه،گیاهان موردحمله و طرز خسارت ۵۰
۲-۱-۱۳-۲-شکل شناسی ۵۱
۲-۱-۱۳-۳-زیست شناسی ۵۱
۲-۱-۱۳-۴-پراکنش آفت در ایران و جهان ۵۲
۲-۱-۱۳-۵-مبارزه ۵۲
۲-۱-۱۴-شپشک نرم تن قهوه ای۵۲
۲-۱-۱۴-۱-تاریخچه،گیاهان موردحمله و طرز خسارت ۵۲
۲-۱-۱۴-۲-شکل شناسی ۵۳
۲-۱-۱۴-۳-زیست شناسی ۵۳
۲-۱-۱۵-۴-پراکنش آفت در ایران و جهان ۵۴
۲-۱-۱۵-۵-مبارزه ۵۴
۲-۱-۱۶-شپشک مرکبات ۵۵  
۲-۱-۱۶-۱-تاریخچه،گیاهان موردحمله و طرز خسارت ۵۵
۲-۱-۱۶-۲-شکل شناسی ۵۵
۲-۱-۱۶-۳-زیست شناسی ۵۶
۲-۱-۱۶-۴-پراکنش آفت در ایران و جهان ۵۶
۲-۱-۱۶-۵-مبارزه ۵۶
۲-۱-۱۷-شپشک مومی مرکبات ۵۶
۲-۱-۱۷-۱-تاریخچه،گیاهان موردحمله و طرز خسارت ۵۶
۲-۱-۱۷-۲-شکل شناسی ۵۷
۲-۱-۱۷-۳-زیست شناسی ۵۷
۲-۱-۱۷-۴-پراکنش آفت در ایران و جهان ۵۸
۲-۱-۱۷-۵-مبارزه ۵۸
۲-۱-۱۸-شپشک آرد آلود ساحلی ۵۸
۲-۱-۱۸-۱-تاریخچه،گیاهان موردحمله و طرز خسارت ۵۸
۲-۱-۱۸-۲-شکل شناسی ۵۹
۲-۱-۱۸-۳-زیست شناسی ۵۹
۲-۱-۱۸-۴-پراکنش آفت در ایران و جهان ۶۰
۲-۱-۱۸-۵-مبارزه ۶۰
۲-۱-۱۹-شپشک آرد آلود جنوب ۶۱
۲-۱-۱۹-۱-تاریخچه،گیاهان موردحمله و طرز خسارت ۶۱
۲-۱-۱۹-۲-شکل شناسی ۶۱
۲-۱-۱۹-۳-زیست شناسی ۶۲
۲-۱-۱۹-۴-پراکنش آفت در ایران و جهان ۶۲
۲-۱-۱۹-۵-مبارزه ۶۲
۲-۱-۲۰-سپردار کاملیا ۶۳  
۲-۱-۲۰-۱-تاریخچه،گیاهان موردحمله و طرز خسارت ۶۳
۲-۱-۲۰-۲-شکل شناسی ۶۳
۲-۱-۲۰-۳-زیست شناسی ۶۳
۲-۱-۲۰-۴-پراکنش آفت در ایران و جهان ۶۴
۲-۱-۲۰-۵-مبارزه ۶۴
۲-۱-۲۱-سوسکهای گلخوار مرکبات ۶۴
۲-۱-۲۱-۱-تاریخچه،گیاهان موردحمله و طرز خسارت ۶۴
۲-۱-۲۱-۲-شکل شناسی ۶۵
۲-۱-۲۱-۳-زیست شناسی ۶۷
۲-۱-۲۱-۴-پراکنش آفت در ایران و جهان ۶۹
۲-۱-۲۱-۵-مبارزه ۶۹
۲-۱-۲۲-کنه قرمزمرکبات ۷۰
۲-۱-۲۲-۱-تاریخچه،گیاهان موردحمله و طرز خسارت ۷۰
۲-۱-۲۲-۲-شکل شناسی ۷۱
۲-۱-۲۲-۳-زیست شناسی ۷۱
۲-۱-۲۲-۴-پراکنش آفت در ایران و جهان ۷۲
۲-۱-۲۲-۵-مبارزه ۷۲
۲-۱-۲۳-کنه زنگ یا کنه نقره ای مرکبات ۷۳
۲-۱-۲۳-۱-تاریخچه،گیاهان موردحمله و طرز خسارت ۷۳
۲-۱-۲۳-۲-شکل شناسی ۷۴
۲-۱-۲۳-۳-زیست شناسی ۷۴
۲-۱-۲۳-۴-پراکنش آفت در ایران و جهان ۷۵
۲-۱-۲۳-۵-مبارزه ۷۵
فصل سوم
۳-۱-معرفی بیماریهای خاصی که مدنظر داریم ۷۷
۳-۱-۱-آنتراکنوز لیمو آب (لیمو عمانی) ۷۷
۳-۱-۱-۱-معرفی بیماری ۷۷
۳-۱-۱-۲-علائم و نشانه های بیماری ۷۷
۳-۱-۱-۳-عامل بیماری ۷۸
۳-۱-۱-۴-چرخه بیماری و اپیدمیولوژی ۷۸
۳-۱-۱-۵-پراکنش بیماری در ایران و جهان ۷۸
۳-۱-۱-۶-مبارزه ۷۸
۳-۱-۲-کپک دوده ای مرکبات ۷۹
۳-۱-۲-۱-معرفی بیماری ۷۹
۳-۱-۲-۲-علائم و نشانه های بیماری ۷۹
۳-۱-۲-۳-عامل بیماری ۸۰
۳-۱-۲-۴-پراکنش بیماری در ایران و جهان ۸۰
۳-۱-۲-۵-مبارزه ۸۰
۳-۱-۳-گیاهچه میری مرکبات ۸۱
۳-۱-۳-۱-معرفی بیماری ۸۱
۳-۱-۳-۲-علائم و نشانه های بیماری ۸۲
۳-۱-۳-۳-عوامل بیماری ۸۲
۳-۱-۳-۴-چرخه بیماری و اپیدمیولوژی ۸۳
۳-۱-۳-۵-پراکنش بیماری در ایران و جهان ۸۳
۳-۱-۳-۶-مبارزه ۸۳
۳-۱-۴- انگومک مرکبات ۸۳
۳-۱-۴-۱-معرفی بیماری ۸۳
۳-۱-۴-۲-علائم و نشانه های بیماری ۸۳
۳-۱-۴-۳-عوامل بیماری ۸۵
۳-۱-۴-۴-چرخه بیماری و اپیدمیولوژی ۸۶
۳-۱-۴-۵-پراکنش بیماری در ایران و جهان ۸۷
۳-۱-۴-۶-مبارزه ۸۷
۳-۱-۵-کپک سبز مرکبات ۸۸
۳-۱-۵-۱-معرفی بیماری ۸۸
۳-۱-۵-۲-علائم و نشانه های بیماری ۸۸
۳-۱-۵-۳-عامل بیماری ۸۹
۳-۱-۵-۴-چرخه بیماری و اپیدمیولوژی ۸۹
۳-۱-۵-۵-پراکنش بیماری در ایران و جهان ۹۰
۳-۱-۵-۶-مبارزه ۹۰
۳-۱-۶-کپک آبی مرکبات ۹۰
۳-۱-۶-۱-معرفی بیماری ۹۰
۳-۱-۶-۲-علائم و نشانه های بیماری ۹۰
۳-۱-۶-۳-عامل بیماری ۹۱
۳-۱-۶-۴-پراکنش بیماری در ایران و جهان ۹۱
۳-۱-۶-۵-مبارزه ۹۱
۳-۱-۷-شانکر باکتریایی مرکبات ۹۲
۳-۱-۷-۱-معرفی بیماری ۹۲
۳-۱-۷-۲-علائم و نشانه های بیماری ۹۲
۳-۱-۷-۳-عامل بیماری ۹۳
۳-۱-۷-۴-چرخه بیماری و اپیدمیولوژی ۹۳
۳-۱-۷-۵-پراکنش بیماری در ایران و جهان ۹۴
۳-۱-۷-۶-مبارزه ۹۴
۳-۱-۸-بلاست مرکبات ۹۵
۳-۱-۸-۱-معرفی بیماری ۹۵
۳-۱-۸-۲-علائم و نشانه های بیماری ۹۵
۳-۱-۸-۳-عامل بیماری ۹۶
۳-۱-۸-۴-چرخه بیماری و اپیدمیولوژی ۹۶
۳-۱-۸-۵-پراکنش بیماری در ایران و جهان ۹۶
۳-۱-۸-۶-مبارزه ۹۶
۳-۱-۹-ریزبرگی مرکبات(استابورن) ۹۷
۳-۱-۹-۱-معرفی بیماری ۹۷
۳-۱-۹-۲-علائم ونشانه های بیماری ۹۷
۳-۱-۹-۳-عامل بیماری ۹۸
۳-۱-۹-۴-چرخه بیماری و اپیدمیولوژی ۹۸
۳-۱-۹-۵-پراکنش بیماری در ایران و جهان ۹۸
۳-۱-۹-۶-مبارزه ۹۸
۳-۱-۱۰-جاروک لیمو آب ۹۹
۳-۱-۱۰-۱-معرفی بیماری ۹۹
۳-۱-۱۰-۲-علائم ونشانه های بیماری ۹۹
۳-۱-۱۰-۳-عامل بیماری ۱۰۰
۳-۱-۱۰-۴-انتقال و اپیدمیولوژی ۱۰۰
۳-۱-۱۰-۵-پراکنش بیماری در ایران و جهان ۱۰۱
۳-۱-۱۰-۶-مبارزه ۱۰۱
۳-۱-۱۱-تریستزای مرکبات ۱۰۲
۳-۱-۱۱-۱-معرفی بیماری ۱۰۲
۳-۱-۱۱-۲-علائم و نشانه های بیماری و میزبانها ۱۰۲
۳-۱-۱۱-۳-عامل بیماری ۱۰۴
۳-۱-۱۱-۴-چرخه بیماری و اپیدمیولوژی ۱۰۴
۳-۱-۱۱-۵-پراکنش بیماری در ایران و جهان ۱۰۴
۳-۱-۱۱-۶-مبارزه ۱۰۵
۳-۱-۱۲-بیماری پوسه مرکبات ۱۰۶
۳-۱-۱۲-۱-معرفی بیماری ۱۰۶
۳-۱-۱۲-۲-علائم و نشانه های بیماری ۱۰۶
   ۳-۱-۱۲-۳- عامل بیماری ۱۰۷
۳-۱-۱۲-۴-انتشار بیماری ۱۰۷
۳-۱-۱۲-۵-پراکنش بیماری در ایران و جهان ۱۰۸
۳-۱-۱۲-۶-مبارزه ۱۰۸
۳-۱-۱۳-اگزوکورتیس مرکبات ۱۰۸
۳-۱-۱۳-۱-معرفی بیماری ۱۰۸
۳-۱-۱۳-۲-علائم و نشانه های بیماری ۱۰۹
۳-۱-۱۳-۳-عامل بیماری ۱۱۰
۳-۱-۱۳-۴-چرخه بیماری ، انتقال و میزبانها ۱۱۰
۳-۱-۱۳-۵-پراکنش بیماری در ایران و جهان ۱۱۰
۳-۱-۱۳-۶-مبارزه ۱۱۱
۳-۱-۱۴-نماتود ریشه زوال مرکبات ۱۱۱
۳-۱-۱۴-۱-معرفی بیماری ۱۱۱
۳-۱-۱۴-۲-علائم و نشانه های بیماری ۱۱۱
۳-۱-۱۴-۳-نماتود عامل و زیست شناسی آن ۱۱۲
۳-۱-۱۴-۴-پراکنش بیماری در ایران و جهان ۱۱۳
۳-۱-۱۴-۵-مبارزه ۱۱۳
۳-۲-نتیجه گیری ۱۱۴
۳-۳-منابع ۱۱۶
 

 
خرید
قیمت:۲۹۰۰۰تومان

 

  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.