پایانامه بررسی تاثیر عوامل موثر برپذیرش و استفاده بانکداری الکترونیکی


در حال بارگذاری
۱۱ دی ۱۳۹۴
word
850 کیلوبایت
105
۱۹,۰۰۰ تومان
خرید

پایانامه بررسی تاثیر عوامل موثر بر پذیرش و استفاده از بانکداری الکترونیکی 

>>مشخصات کلی پایان نامه

تعداد صفحات :۱۰۵

قالب پایان نامه: به صورت ورد(word)

حجم فایل:۸۵۰ کیلو بایت

>>موراد لحاظ شده

۱- بسم الله الرحمن الرحیم

۲-صفحه جلد+ جایگاه آرمدانشگاه

۳-صفحه صورتجلسه ارائه

۴-صفحه تقدیم

۵-صفحه تقدیر و تشکر

۶-چکیده + واژگان کلیدی

۷-فهرست

خرید
قیمت:۱۹۰۰۰تومان

چکیده

یکی از عوامل مهم و تاثیرگذار بر بانکداری  الکترونیکی است . در این تحقیق در بین عوامل موثر بر استفاده از بانکداری الکترونیک ، تاثیر اعتماد و عوامل جمعیت شناختی مشتریان شعب بانک ملی شهرستان آبیک بر تصمیم آن ها برای استفاده از خدمات الکترونیکی ارایه شده توسط همان بانک مورد بررسی قرار گرفته است . در تحقیق حاضر ، که به صورت پیمایشی انجام شده است . ۱۵۰ نفر از مشتریان بانک ملی شهرستان آبیک به صورت تصادفی انتخاب شده اند که پرسش نامه تحقیق را تکمیل نموده اند . داده های تحقیق با استفاده از ” تکنیک رگرسیون لجستیک دو متغیره ” با هدف بررسی تاثیر اعتماد ، جنسیت ، تحصیلات ، درآمد ، شغل و سن ، بر پذیرش و استفاده از بانکداری الکترونیکی تحلیل شده است . براساس یافته های تحقیق ، بین اعتماد به ساختار سنتی بانک ها و پذیرش و استفاده از خدمات الکترونیکی آنان ، توسط مشتریان ، رابطه معناداری وجود ندارد . طبق یافته های تحقیق ، مهم ترین دلیل عدم پذیرش و استفاده از بانکداری الکترونیکی توسط مشتریان ، عادت به استفاده از خدمات سنتی ، عنوان شده است . همچنین از میان عوامل دموگرافیک مورد بررسی ، عوامل جنسیت و شغل مشتریان بر خلاف تصور محقق ، تاثیری بر پذیرش و استفاده از بانکداری الکترونیکی ندارد و متغیرهای سن ، تحصیلات و درآمد نیز در محدوده های خاصی بر پذیرش و استفاده از بانکداری الکترونیکی ندارد و متغیرهای سن ، تحصیلات و درآمد نیز در محدوده های خاصی بر پذیرش خدمات الکترونیکی تاثیر گذارند .

واژگان کلیدی : بانکداری الکترونیکی ، اعتماد بانک ملی ، عوامل جمعیت شناختی

فهرست

فصل اول

مقدمه

۱-۱ بیان مسئله

۱-۲ ضرورت و اهمیت موضوع

۱-۳ اهداف تحقیق

۱-۳-۱ هدف اصلی

۱-۳-۲ هدف فرعی

۱-۴ چارچوب نظری تحقیق

۱-۵ مدل تحلیلی پژوهش

۱-۶ فرضیه های تحقیق

۱-۶-۱ فرضیه اصلی

۱-۶-۲ فرضیه ها فرعی

۱-۷ قلمرو تحقیق

۱-۷-۱ قلمرو موضوعی تحقیق

۱-۷-۲ قلمرو مکانی تحقیق

۱-۸ روش تحقیق

۱-۹ روش جمع آوری اطلاعات

فصل دوم

بخش اول بانکداری الکترونیکی

۲-۱-۱تجارت و کسب و کار الکترونیکی

۲-۱-۲دوران طفولیت تجارت الکترونیکی

۲-۱-۳عصر طلایی تجارت الکترونیکی

۲-۱-۴ترکیدن حباب دات کام

۲-۱-۵تجدید حیات تجارت الکترونیک

۲-۱-۶بانکداری الکترونیک خرد

۲-۱-۶-۱ابزارهای بانکداری الکترونیک

۲-۱-۶-۲درگاههای بانکداری الکترونیک

۲-۱-۶-۳خدمات بانکداری الکترونیک

۲-۱-۶-۴محصولات بانکداری الکترونیک

۲-۱-۶-۵دربانکداری الکترونیک آمده است

۲-۱-۷کارتهای بانکی

۲-۱-۷-۱بانکداری تلفنی و موبایل بانک

۲-۱-۸تلفن ثابت

۲-۱-۸-۱مشکلات ارائه خدمات از طریق تلفن ثابت

۲-۱-۹ارائه خدمات بانکی از طریق پیام کوتاه

۲-۱-۱۰بانکداری اینترنتی

۲-۱-۱۱بانکداری خانگی

۲-۱-۱۲بانکداری الکترونیک بین بانکی

۲-۱-۱۳نظام الکترونیکی انتقال منابع

۲-۱-۱۴دستورات بستانکار

۲-۱-۱۵دستورات بدهکار 

۲-۱-۱۶دستور پرداخت دائمی

۲-۱-۱۷ بدهکار مستقیم

۲-۱-۱۸انتقال وجه مستقیم

۲-۱-۱۹سوئیفت

۲-۱-۲۰نظامهای پرداخت الکترونیکی

۲-۱-۲۱نظام مبتنی بر کارتهای الکترونیکی بانک

۲-۱-۲۲انواع کارتها از نظر کاربری انها 

۲-۱-۲۲-۱کارتهای بدهی

۲-۱-۲۲-۲کارتهای اعتباری

۲-۱-۲۲-۳کارتهای بدهی/اعتباری

۲-۱-۲۲-۴کارتهای خرید

۲-۱-۲۲-۵کارتهای هوشمند

۲-۱-۲۳کارتهای برجسته

۲-۱-۲۴کارتهای مغناطیسی

۲-۱-۲۵کارتهایی با تراشه کامپیوتری

۲-۱-۲۶نظامهایی مبتنی بر چک الکترونیکی

۲-۱-۲۷نمونه های سیستم چک الکترونیکی

۲-۱-۲۸نظام های مبتنی بر پول الکترونیکی

۲-۱-۲۹مشخصات پول الکترونیکی

۲-۱-۳۰پیاده سازی بانکداری الکترونیک

۲-۱-۳۱پیش نیازهای فناوری

۲-۱-۳۲پیش نیازهای نرم افزاری

۲-۱-۳۳پیش نیازهای ارتباطی

۲-۱-۳۴پیش نیازهای فرهنگی و اجتماعی

۲-۱-۳۵پیش نیازهای امنیتی

۲-۱-۳۶چالش های بانکداری الکترونیکی

۲-۱-۳۷امنیت اتصالات ارتباطی.

۲-۱-۳۸امنیت پایانه ها

۲-۱-۳۹امنیت کارت بانک

۲-۱-۴۰رمزنگاری

امضاء دیجیتال

بخش دوم تحقیقات داخلی و خارجی

۲-۲-۱تحقیقات داخلی

۲-۲-۲ تحقیقات خارجی

بخش سوم بانکداری الکترونیک در ایران

۲-۳-۱تاریخچه

۲-۳-۲ارکان بانک داری الکترونیک در ایران

فصل سوم روش تحقیق

۳-۱ روش تحقیق

۳-۲ جامعه آماری

۳-۳ نمونه آماری و روش نمونه گیری

۳-۴ روش جمع آوری اطلاعات

۳-۵ روایی و پایایی ابزار سنجش 

۳-۵-۱ روایی 

۳-۵-۲ پایایی

۳-۶ روش تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

۴-۱ یافته های تحقیق

۴-۲نتایج نهایی آزمون والد

فصل پنجم نتیجه گیری و پیشنهادات

۵-۱ نتیجه گیری

۵-۲ پیشنهادات تحقیق

۵-۳ محدودیتهای تحقیق

منابع و ماخذ

منابع فارسی

خرید
قیمت:۱۹۰۰۰تومان

  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.