پایان نامه بررسی و تحلیل محتوای کتاب های هدیه های آسمان پایه دوم ابتدایی و پیام های آسمان پایه هشتم


در حال بارگذاری
۱۴ خرداد ۱۳۹۶
word
112 صفحه
۲۴,۹۰۰ تومان
خرید

>>مشخصات کلی پایان نامه

تعداد صفحات :۱۱۲

قالب پایان نامه: به صورت ورد(word)

 

>>موراد لحاظ شده

۱-صفحه جلد+ جایگاه آرم دانشگاه

۲- بسم الله الرحمن الرحیم

۳-صفحه صورتجلسه ارائه + صفحه نمره

۴-صفحه تقدیم

۵-صفحه تقدیر و تشکر

۶-فهرست عناوین

۷-فهرست جداول

۸-فهرست نمودار

۹-چکیده + واژگان کلیدی

۱۰-شماره گذاری تیترها

۱۱-استفاده از حروف ابجد در صفحات ابتدایی

خرید
قیمت:۲۴۹۰۰تومان

 

چکیده :

در این پژوهش ، محتوای کتاب های  درسی هدیه های آسمان پایه دوم ابتدایی و پیام های آسمان پایه هشتم (دوره اول متوسطه) تحلیل شده وموارد مورد نظر در این تحلیل محتوا شامل مولفه های موجود در سند تحول بنیادین بوده است. جامعه آماری ، کتاب  هدیه های آسمانی پایه دوم و کتاب پیام های آسمان پایه هشتم (دوره اول متوسطه)  که به صورت هدفمند انتخاب شده است. روش پژوهش تحلیل محتوا از نوع کمی است.

معیار توصیف،توجه به مولفه های سند تحویل بنیادین و واحد تحلیل در قسمت متن،تصاویر،آیات ، با هم بخوانیم  موجود در متن کتاب درسی ،و در قسمت تصاویر ، هر تصویر بر اساس شاخص هایی که د ر آن مورد اشاره قرار گرفته به واحد تقسیم شده و بعد شمارش شده است ابزار تحقیق سیاهه تحلیل محتوا است که روایی و پایایی آن توسط اساتید مجرب بدست آمده است، نتایج حاصل از تحلیل محتوا نشان می دهد که در محتوای کتاب درسی هدیه های آسمان پایه دوم بیشترین میزان توجه به مولفه جامعه عدل جهانی  با میانگین ۵/۴۴ % و کمترین توجه به مولفه صیانت از وحدت ملی با میانگین ۳٫۶% ، منافع و مصالح فردی و اجتماعی با میانگین ۴٫۲ % شده است و در کتاب پیام های آسمان پایه هشتم (دوره اول متوسطه) بیشترین میزان توجه به مولفه جامعه عدل جهانی با میانگین ۵۳٫۲ % و کمترین توجه به مولفه های توجه به صیانت از وحدت ملی با میانگین ۵٫۲ % ، منافع و مصالح فردی و اجتماعی با میانگین ۳٫۶ % شده است.

واژگان کلیدی: دوره ابتدایی، دوره متوسطه ،تحلیل محتوا،مولفه های سند تحول بنیادین

 

 

مناسب رشته های آموزش ابتدایی و علوم تربیتی می باشد.

فهرست عناوین

 

چکیده

فصل اول –کلیات پژوهش

۱-۱مقدمه

۱-۲بیان مسئله

۱-۳اهمیت و ضرورت مسئله

۱-۴اهداف پژوهش

۱-۴-۱هدف کلی

۱-۴-۲اهداف ویژه تحقیق

۱-۵ سوال ها یا فرضیه ها

۱-۶متغیرها

محتوای کتاب

جامعه عدل جهانی

میراث نظری و عملی حضرت امام خمینی (ره )

تعلیم و تربیت

معضلات زیست محیطی

شایستگی های پایه

سلامت جسمانی

علم نافع

کار آفرینی

مسئولیت پذیری همه جانبه

تقویت گرایش به زبان و ادبیات فارسی

وطن دوستی

ملی گرایی

اماکن مذهبی

فصل دوم: ادبیات و پیشینه پژوهش

۲-۱مقدمه

۲-۲محتوای کتاب درسی

۲-۱-۲چگونه محتوا را انتخاب كنيم

۲-۳جامعه عدل جهانی

۲-۴تعلیم و تربیت

۲-۴-۱خطرات

۲-۵معضلات زیست محیطی

۲-۶سلامت جسمانی(نشاط و تقویت اراده

۲-۷منزلت علم نافع(هدایتگر و توانمندساز و مقام و جایگاه عالم

۲-۸روحیه کارآفرینی

۲-۹انسان، مسئولیت پذیر است

۲-۹-۱پیشنهادات

۲-۱۰تقویت گرایش به زبان و ادبیات فارسی

۲-۱۱ صیانت از وحدت ملی و انسجام اجتماعی

۲-۱۲منافع و مصالح فردی و اجتماعی

۲-۱۳نقش تربیتی اماکن مذهبی

۲-۱۴نقش تربیتی نهاد های مردمی

۲-۱۵نقش تربیتی اجتماعی و رسانه

۲-۱۶هدف‌های عملیاتی و راهکارها

۲-۱۷  پیشینه تحقیق

فصل سوم : روش شناسی

۳-۱ مقدمه

۳-۲ نوع پژوهش

۳-۳ جامعه آماري

۳-۴ نمونه آماري حجم نمونه مورد پژوهش

۳-۵ ابزار جمع آوري داده ها

۳-۶  روش جمع آوري داده ها

۳-۷ روايي و اعتبار ابزارها

۳-۸روشهاي آماري (روش تجزيه و تحليل داده ها و آزمون فرضيات)

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها

۴-۱مقدمه

۴-۲ تجزیه و تحلیل توصیفی داده ها

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری

۵-۱ مقدمه

۵-۲ بحث ونتیجه گیری

۵-۳ پیشنهادات پژوهش

۵-۴ محدودیت های پژوهش

منابع و ماخذ

 

 

فهرست جداول

 

جدول  ۳-۱ اهداف تفصیلی برنامه های درسی و تربیتی دوره ابتدایی

جدول ۴-۱ تحلیل محتوای کتاب هدیه های اسمان پایه دوم بر اساس مولفه های موجود در سند تحول بنیادین

جدول ۴-۳ تحلیل محتوای کتاب پیام های آسمان پایه هشتم بر اساس مولفه های موجود در سند تحول بنیادین

جدول ۴-۲ توزیع فراوانی مولفه های سند تحول بنیادین مورد تحقیق در کتاب هدیه های آسمان پایه دوم۶

جدول ۴-۴ توزیع فراوانی مولفه های سند تحول بنیادین مورد تحقیق در کتاب پیام های اسمان پایه هشتم (دوره اول متوسطه)

 

 

فهرست نمودارها

 

نمودار ۴-۱ نتایج تحلیل میزان توجه به صفحات کتاب هدیه های آسمان پایه دوم به مولفه های سند تحول بنیادین

نمودار ۴-۲ نتایج تحلیل میزان توجه به تصاویر کتاب هدیه های آسمان پایه دوم به مولفه های سند تحول بنیادین

نمودار ۴-۳ نتایج تحلیل میزان توجه به آیات کتاب هدیه های آسمان پایه دوم به مولفه های سند تحول بنیادین

نمودار ۴-۴ نتایج تحلیل میزان توجه به صفحات کتاب پیام های آسمان پایه هشتم به مولفه های سند تحول بنیادین

نمودار ۴-۵ نتایج تحلیل میزان توجه به تصاویر کتاب پیام های آسمان پایه هشتم به مولفه های سند تحول بنیادین

نمودار ۴-۶ نتایج تحلیل میزان توجه به آیات کتاب پیام های آسمان پایه هشتم به مولفه های سند تحول بنیادین

نمودار ۴-۷ نتایج تحلیل میزان توجه به مناجات (با هم بخوانیم) کتاب پیام های آسمان پایه هشتم به مولفه های سند تحول بنیادین

خرید
قیمت:۲۴۹۰۰تومان

 

  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.

 برچسب ها: