پایان نامه رایگان رشته علوم تربیتی گرایش راهنمایی و مشاوره


در حال بارگذاری
۸ خرداد ۱۳۹۷
pdf
کم
63 صفحه
رایگان
خرید

دانلود پایان نامه رایگان رشته علوم تربیتی گرایش راهنمایی و مشاوره

موضوع:

بررسی رابطه بین هوش هیجانی و خودکارآمدی در دانش آموزان دختر

تهیه شده در قالب pdf در ۶۳ صفحه

به رایگان دانلود کنید

 

چکیده
هدف این تحقیق بررسی و شناسایی مولفه های هوش هیجانی ورابطه آن با خودکارآمدی در بین دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهر آزادشهر است .این تحقیق به صورت توصیفی ، پیمایشی و همبستگی انجام گرفت .پس از مطالعه ادبیات و پیشینه تحقیق ، مولفه ها و عوامل موثر بر هوش هیجانی و خودکارآمدی استخراج گردید .برای جمع آوری داده ها برای سنجش هوش هیجانی از پرسشنامه گلمن و برای سنجش خودکارآمدی از پرسشنامه شرر استفاده شد .جامعه آماری این تحقیق کلیه دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهر آزادشهر به تعداد ۱۲۰۰نفر بود که روش نمونه گیری به روش خوشه ای که با استفاده از جدول کرجسی و مورگان حجم نمونه ۳۰۰نفر بود که بنا به محدودیت ترم با نظر استاد مربوطه به ۱۱۴نفر تقلیل یافت. نتایج تحقیق نشان داد که بین هوش هیجانی و مولفه های آن با خودکارآمدی در بین دانش آموزان دختر متوسطه شهرآزادشهر رابطه و جود دارد .

نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که :بین هوش هیجانی با خودکارآمدی در دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهر آزادشهر رابطه وجود دارد. بین مولفه های هوش هیجانی) خودآگاهی ، خودمدیریتی ، آگاهی اجتماعی و مدیریت رابطه ( باخودکارآمدی در دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهر آزادشهر رابطه وجود دارد.
واژگان کلیدی :هوش هیجانی ، خودکارآمدی

 

 

از این پایان نامه به عنوان یک نمونه موضوعی برای خودتان استفاده کنید

دارای فهرست،فصل بندی شده ،تیترگذاری شده

تهیه شده در قالب pdf در ۶۳ صفحه

به رایگان این پایان نامه رشته علوم تربیتی رو دانلود کنید.

 

 

 

  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.