پژوهش در مورد معلم کارا


در حال بارگذاری
۲۷ فروردین ۱۳۹۶
word
100 کیلوبایت
۵,۵۰۰ تومان
خرید

معلم کارآ کیست؟

معلمان کارآ کسانی هستند که به هدف هایی که خودشان تعیین کرده اند یا دیگران (مثلاً مدیران مدارس، وزارت آموزش و پرورش) برای آن ها وضع کرده ­اند دست می­یابند. در نتیجه افرادی که کارآیی معلمان را مورد مطالعه قرار می دهند و می کوشند آن را بهبود بخشند، باید از هدف های تحمیل شده بر معلمان یا هدف هایی که خود آنها تعیین می کنند و یا هر دو دسته از هدف ها، آگاه باشند. نتیجه منطقی این تعریف آن است که معلمان کارآ باید دانش و مهارت های مورد نیاز برای نیل به این هدف ها را دارا باشند و بتوانند به نحوی شایسته از دانش و مهارت ها استفاده کنند. به نظر مدلی (Medley 1982) دارا بودن دانش و مهارت ها تحت عنوان صلاحیت معلم قرار می گیرد. در مقابل، استفاده از دانش و مهارت ها در کلاس به عملکرد معلم برمی گردد. از این رو، کسانی که کارآیی معلم را بررسی می کنند و در صدد شناخت و درک آن هستند باید قادر باشند صلاحیت معلم و عملکرد معلم را با تحقق هدف های معلم به هم پیوند دهند (این است کارآیی معلم).

چندین فرض در این تعریف از کارآیی معلم نهفته است. نخستین فرض آن است که معلمان کارآ مایلند از هدف ها آگاه باشند و فعالانه آن ها را دنبال کنند. این هدف ها؛ برنامه ریزی ها، رفتارها و کنش های متقابل آن ها را در کلاس تحت تأثیر قرار می دهد.

تحقیق معلم کارا شامل چه چیزهایی است:

چه عواملی به کارآیی معلم کمک می کند؟

چارچوب مفهومی برای مطالعه و بهبود

کارآیی معلم و سازمان مندی این تک نگاشت

توصیه هایی برای کارآیی معلم

فرصت یادگیری

تکلیف آموزشی

توصیه هایی برای کارآیی معلم

توصیه هایی برای تدریس کارآ

سازماندهی کلاس درس

مدیریت کلاس درس

خرید
قیمت:۵۵۰۰تومان

  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.