کارتحقیقی۲ جایگاه حق کسب و پیشه در فقه و حقوق موضوعه ایران


در حال بارگذاری
۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۷
305 بازدید
۷,۹۰۰ تومان
خرید

جایگاه حق کسب و پیشه در فقه و حقوق موضوعه ایران

تعداد صفحات: ۲۶ صفحه

قالب فایل : WORD

مناسب برای: کارتحقیقی ۲ دانشگاه پیام نور

مناسب برای دانشجویان دانشگاه پیام نور رشته حقوق

کارتحقیقی۲ رشته کارشناسی حقوق و گرایش های آن

نمونه هایی از متن کارتحقیقی:

 

تبيين موضوع تحقیق
حق سرقفلي و حق كسب و پيشه و تجارت، از جمله حقوقي هستند كه در روابط بين موجر و مستأجر مطرح ميشود. از آنجايي كه اين حقوق، در نظام اقتصادي و حقوقي ايران از اهميت بسياري برخوردار بوده و همواره محل بحث و توجه فقها و حقوقدانان قرار ميگيرد و با در نظر گرفتن اين نكته كه در اين زمينه اثر مستقل و جامعي كه به بررسي فقهي و حقوقي اين موضوع بپردازد، تدوين نشده است، سعي شده كه يك اثر مستقل و نسبتاً جامع، در اين زمينه، تدوين گردد.

پيشينه تحقیق
تذكر اين نكته لازم است كه اساساً فقها و حفوقدانان، تنها به بحث در مورد سرقفلي به عنوان مابازاي يك حق و امتياز توجه نشان دادهاند. در مورد حق كسب و پيشه و تجارت نيز فقهاي۱اماميه، به جز سخناني پراكنده، بحث مدوني ارائه ندادهاند. اما با توجه به اينكه قوانين موجود در زمينهي روابط بين موجر و مستأجر، از حق كسب و پيشه و تجارت با تفصيل بيشتري سخن گفته است، حقوقدانان نيز، به طور مفصلتري، اين حق را مورد بررسي، قرار دادهاند. از ميان آثاري كه در زمينهي سرقفلي و حق كسب و پيشه و تجارت، نگاشته شده است، ميتوان به كتاب سرقفلي و حق كسب و پيشه و تجارت در حقوق ايران و فقه اسلام، تاليف بهمن كشاورز، نام برد. گفتني است كه، هرچند در عنوان اين كتاب از عبارت “فقه اسلام” استفاده شده است، اما مؤلف در بررسيهاي خود نسبت به موضوع در فقه اسلام ) فقه اماميه و اهل سنت( بيشتر به فتاواي فقهاي مسلمان در اين زمينه، نظر داشته و بحثهاي استدلالي ايشان را مد نظر قرار نداده است.
از طرفي كتابها و مقالات ديگري از جمله حق كسب و پيشه و تجارت و سرقفلي در حقوق ايران، تأليف مهدي زينالي، حق سرقفلي و حق كسب و پيشه و تجارت، تأليف، زهرا بهرامي و مقالهاي تحت عنوان » رويكردي تحليلي به ماهيت حق كسب يا پيشه يا تجارت و حق سرقفلي«، در اين زمينه نگاشته شده است، كه از غناي كافي برخوردار نبوده و از نظر محتوايي بيشتر به كتاب بهمن كشاورز نظر دارند

پرسشهاي تحقیق

سئوالات اصلي مطرح در موضوع عبارتند از:

  1. آيا سرقفلي و حق كسب و پيشه و تجارت يك مفهوم بوده يا مفاهيم مجزي از هم مي­باشد؟ آيا بين اين دو حق تفاوتي هست؟ وجوه اشتراك و وجوه افتراق اين دو حق در چيست؟
  2. چه قوانيني در خصوص اين دو حق تصويب گرديده؟ و آيا قوانين تصويب شده انطباقي با موازين فقهي دارد يا خير؟
  3. نظر فقها و حقوقدانان در خصوص اين دو حق چيست؟ اين دو حق را مشروع دانسته يا آن را غيرمشروع مي­دانند؟
  4. آيا اين دو حق ماليت دارند يا خير؟ و اگرماليت دارند با چه نوع مالي منطبق مي­باشند؟
  5. آيا حق سرقفلي و حق كسب و پيشه و تجارت قابليت توقيف دارند؟ چه نظراتي در اين خصوص ارائه شده و كدام نظر صحيح مي­باشد؟
  6. عناصر تشكيل دهندة حق سرقفلي و حق كسب و پيشه و تجارت چيست؟ و شناخت اين عناصر چه تأثيري در شناخت اين حقوق دارد؟

سئوالات فرعی مطرح در موضوع عبارتند از:

:
۱-آيا نسبت به حق سرقفلي و حق كسب و پيشه و تجارت در فقه اسلامي، تعريف مشخصي وجود دارد؟
۲-آيا حق سرقفلي و حق كسب و پيشه و تجارت، مفهوم واحدي دارند يا اينكه داري مفاهيمي جداي از يكديگرند؟
۳-آيا حق سرقفلي و حق كسب و پيشه و تجارت از نظر فقه اسلامي و حقوق ايران، مبنا و دليلي براي مشروعيت دارند؟

۴-آيا حق سرقفلي و حق كسب و پيشه و تجارت، از قابليت اسقاط، انتقال ) اعم از ارادي و قهري ( برخوردارند و در صورتي كه قابليت انتقال داشته باشند، آيا داري ضابطه ي مشخصي هستند يا اينكه به تراضي طرفين، بستگي دارد؟
۵-آيا حق سرقفلي و جق كسب و پيشه و تجارت، صرفا در روابط بين موجر و مستأجر، مطرح ميگردد؟

مناسب برای دانشجویان دانشگاه پیام نور رشته حقوق

کارتحقیقی۲ رشته کارشناسی حقوق و گرایش های آن

قیمت:۷۹۰۰ تومان
خرید

فهرست:

فصل اول

تبيين موضوع تحقیق

پيشينه تحقیق

پرسشهاي تحقیق

فرضيه هاي تحقیق

ضرورت تحقیق

اهداف تحقيق

روش تحقيق

محدوديتهاي تحقیق

فصل دوم

تعریف لغوی و اصطلاحی سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت

تحليل ماهيت حق کسب يا پيشه يا تجارت

وجوه اشتراک و افتراق حق سرقفلي با حق کسب و پيشه و تجارت

اول. وجوه اشتراک

دوم. وجوه افتراق

نظرات فقهای امامیه در مورد این دو مقوله

سرقفلى از دیدگاه حضرت امام خمینی (ره)

فصل سوم

جمع بندی نظرات مراجع قانونی

نتيجه

منابع

 

قیمت:۷۹۰۰ تومان
خرید

  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.