گزارش تخصصی برای دروس کار و فناوری


در حال بارگذاری
۲۳ مهر ۱۳۹۶
WORD
100 کیلو بایت
20
658 بازدید
۵,۹۰۰ تومان
خرید

موضوع گزارش:

چگونگی تشویق نمودن دانش آموزانم به انجام کار گروهی و به دست آوردن مهارت عملی در دروس کار و فناوری

 

این گزارش کامل بوده و  شامل:

تقدیم به

تقدیر و تشکر

حدیث

 

فهرست

خرید
قیمت:۵۹۰۰تومان

چکیده

مقدمه

بیان مسئله و توصیف وضع موجود

مبانی نظری و پیشینه موضوع

جمع آوری اطلاعات شواهد یک

تجزیه و تحلیل داده ها

راه حل های پیشنهادی

انتخاب راه حل

مراحل اجرای راه حل و نظارت بر آن

گردآوری اطلاعات شواهد ۲

ارزشیابی و تأثیر اقدام جدید و اعتبار یابی

نتیجه گیری

پیشنهادها

منابع و مآخذ

 

چکیده

طرح گزارش تخصصی حاضر با هدف بهبود عملکرد دانش آموزان در انجام کارگروهی در مهارتهای عملی درس کار و فناوری گردآوری شده است. ابزارهای گردآوری کارهای عملی دانش آموزانی است که به منظور تعیین سطح علاقه و نگرش دانش آموزان به انجام کار گروهی در کارهای عملی کار و فناوری بود که اعتبار آن از سوی صاحب نظران مورد تأیید قرار گرفته است. پس از تجزیه و تحلیل داده ها مشخص گردید که عملکرد دانش آموزان در سطح پایینی قرار دارد. راه حل های اعمال شده در این طرح ضمن بهره گیری از مشارکت ونظرات ذیربطان شامل آموزش مهارت کار گروهی در انجام کار عملی مطرح کردن موضوع با مدیر مدرسه و درخواست کمک از مدرسه بود. پس از انتخاب راه حل ها با ابزارهای استفاده شده در شواهد یک به ارزشیابی اقدام پرداختیم که نتایج حاصل کار عملی دانش آموزان نشان می دهد که عملکرد آنها در شواهد یک بیشتر است.

خرید
قیمت:۵۹۰۰تومان

 

  راهنمای خرید:
  • لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.