پروژه تئوری الاستیسیته

۴۹۰۰ تومان

ترجمه متن انگلیسی رشته عمران

۱۹۰۰ تومان
نقشه کامل موزه سنگ همراه با رندرهای داخلی و خارجی

پروژه نقشه کامل موزه سنگ همراه باپلان و رندرهای داخلی و خارجی

۹۵۰۰ تومان

تحقیق در مورد ساختمان پلاسکو

۴۹۰۰ تومان

بررسی ریسک مالی در حمل و نقل

۹۰۰۰ تومان
0