پروژه نیروگاه اتمی

۴۹۰۰ تومان

پروژه سیستم هوشمند BMS

۴۹۰۰ تومان

پروژه نگهداری و تشخیص عیب دستگاه

۵۹۰۰ تومان

مقاله و سمینار امواج ماکروویو

۴۹۰۰ تومان

تحقیق و پروژه نیروگاه بادی

۵۹۰۰ تومان
پاور پوینت کنتور برق

پروژه کنتور برق بعلاوه پاورپوینت

۹۹۰۰ تومان

پروژه انواع حفاظت های شبکه های توزیع و تجهیزات آن

۸۹۰۰ تومان
0