×

اقدام پژوهی پایه دوم

۴,۹۰۰ تومان

پژوهش چگونه مي توانم پرخاشگري را در فاطمه برطرف سازم ؟

۵,۹۰۰ تومان

مقاله دبیران چگونه یک معلم فعال ، پرانرژی و تاثیر گذار باشیم

۴,۹۰۰ تومان

تحقیق تهیه نقشه راه به مثابه مربی

۶,۹۰۰ تومان

پرسش مهر ۹۶ در محیط مدرسه تحمل افکار دیگران، احترام به افکار دیگران و اخلاق و ادب را چگونه تمرین کنیم

۳,۹۰۰ تومان

گزارش تخصصی دبیر علوم تجربی

۴,۹۰۰ تومان

گزارش تخصصی پایه ی دوم ابتدایی

۵,۹۰۰ تومان

گزارش تخصصی پایه ششم ابتدایی

۵,۰۰۰ تومان

گزارش تخصصی برای دروس کار و فناوری

۵,۹۰۰ تومان

گزارش تخصصی بررسی نقش والدین درپیشرفت تحصیلی دانش آموزان

۱,۹۰۰ تومان

تحقیق تاریخچه آموزش پیش از دبستانی در جهان و ایران

۴,۹۰۰ تومان

گزارش تخصصی آموزگار سوم ابتدایی علاقمند کردن دانش آموزان به درس ریاضی

۵,۰۰۰ تومان

نقش نماز و آموزه های دینی در جلوگیری از بزه کاری دانش آموزان

۶,۹۰۰ تومان

چگونه میتوانم ضعف درسی دانش آموزان را بهبود بخشم

۲,۹۰۰ تومان

پژوهش در مورد معلم کارا

۵,۵۰۰ تومان

تحقیق خداشناسی در نهج البلاغه مناسب تفسیر موضوعی نهج البلاغه

۵,۹۰۰ تومان

راهکارهایی جهت ارتقاءسلامت وبهداشت روانی دانش آموزان

۳,۹۰۰ تومان

تعریف معلم در آموزش و پرورش و نقش آن

۳,۹۰۰ تومان
0