حقوق مالکیت معنوی

کارتحقیقی حقوق مالکیت معنوی

۸۹۰۰ تومان

کار تحقیقی موضوع جعل اسناد(جرم استفاده از سند مجعول)

۵۹۰۰ تومان

کارتحقیقی بررسی دلایل تبدیل شورای عالی قضایی در قانون اساسی سال 1358 به ریاست قوه قضاییه

۶۹۰۰ تومان

کارتحقیقی کیفرشناسی وحقوق زندانیان

۶۹۰۰ تومان
0