×

کارتحقیقی حقوق مالکیت معنوی

۸,۹۰۰ تومان

کار تحقیقی موضوع جعل اسناد(جرم استفاده از سند مجعول)

۵,۹۰۰ تومان

کارتحقیقی بررسی دلایل تبدیل شورای عالی قضایی در قانون اساسی سال ۱۳۵۸ به ریاست قوه قضاییه

۶,۹۰۰ تومان

کارتحقیقی کیفرشناسی وحقوق زندانیان

۶,۹۰۰ تومان
0