×

یک روز خوب برای موز ماهی ها داستان سلینجر

۳,۹۰۰ تومان

اهداف و راهبردهای عربستان سعودی

۳,۹۰۰ تومان

طرح جابر در مورد مهاجرت پرندگان

۲,۹۰۰ تومان

پاورپوینت جنگ نرم

۲,۹۰۰ تومان

پروژه انواع حفاظت های شبکه های توزیع و تجهیزات آن

۸,۹۰۰ تومان

پایان نامه مهندسی صنایع غذایی-کاربرد هیدروکلوئیدها در تولید فراورده های غلات

۹,۰۰۰ تومان

کارتحقیقی اقرار

۲,۹۰۰ تومان

پایان نامه علوم تربیتی

۱۹,۰۰۰ تومان

کار تحقیقی موضوع جعل اسناد(جرم استفاده از سند مجعول)

۵,۹۰۰ تومان

کار تحقیقی بررسی ماهیت و قوانین شکلی ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها

۸,۹۰۰ تومان

پاورپوینت مبانی و طراحی شهرسازی

۴,۵۰۰ تومان

میزان تاثیر عوامل جرم زا بر قاچاق زنان

۲۹,۰۰۰ تومان

پاور پوینت گناه کبیره -زنا

۳,۹۰۰ تومان

مقاله مدیریت فناوری اطلاعات

۴,۹۰۰ تومان

پایان نامه نقشه کشی صنعتی

۱۹,۰۰۰ تومان

پاورپوینت مذاکره در بازارهای بین المللی

۵,۹۰۰ تومان

پاورپوینت جذابیت ظاهری کارکنان

۴,۹۰۰ تومان

تحقیق نماز

۲,۵۰۰ تومان

انواع نمودار ها و کاربرد آن ها در آمار

۴,۹۰۰ تومان

پژوهش چه چیزی باعث کشیده شدن افراد به سوی مواد مخدر میشود؟

۲,۹۰۰ تومان
0